Regulamin pobytu zwierząt

ZWIERZĘTA W OBIEKCIE PAŁAC BĘDLEWO

Wybierając się w podróż do Poznania i w jego okolice, nie muszą Państwo zostawiać swoich pupili w domu. W Pałacu Będlewo mile widziani są też Goście czworonożni. U nas zwierzęta dostaną własne legowisko i pełną miskę. Wystarczy tylko podać informację o potrzebie przygotowania miejsca w naszym obiekcie dla psa (lub kota) podczas dokonywania rezerwacji.

Zapraszamy!

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI W OBIEKCIE
1. Właściciel zwierzęcia obowiązany jest do uzyskania zgody na pobyt zwierzęcia w Obiekcie przy dokonywaniu rezerwacji w Obiekcie. Zgodę na pobyt zwierzęcia w obiekcie wydaje Kierownik Obiektu lub upoważniona przez nią osoba, kierując się
bezpieczeństwem i komfortem pozostałych gości Obiektu, warunkami technicznymi Obiektu oraz interesem Obiektu.
2. W Obiekcie mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Obiekt w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek
kaukaski (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).
3. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę szczepień zwierzęcia i okazać ją na prośbę personelu.
4. Zwierzęta powinny być wyprowadzone pod opieką i nadzorem właściciela, bądź osoby upoważnionej, w sposób uniemożliwiający ich ucieczkę, niszczenie mienia Obiektu lub spowodowania zagrożenia dla innych osób i zwierząt na terenie Obiektu. Psy powinny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu.
5. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych.
6. Wszystkie szkody w mieniu Obiektu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Kierownictwo Obiektu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.
7. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu obiektu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Obiektu.
8. W przypadku gdy pracownicy Obiektu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Kierownictwo Obiektu będzie starało się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Obiekt zastrzega sobie
możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.
9. Sprzątanie pokoju, w którym przebywa zwierzę odbywa się wyłącznie podczas obecności właściciela. Prosimy o kontakt z Recepcją w celu ustalenia godzin sprzątania.
10. Koszt pobytu zwierzęcia określony jest w cenniku usług noclegowych i wynosi 50 zł/ doba.